skip to Main Content

Lettmatros – vikariat

Helgøy Skyssbåt er et familiedrive skyssbåtfirma med mindre hurtigbåtar. Vi har i dag seks båtar i størrelse fra 12 passasjerer og opp til 147. Vi er 12 fast tilsette og held til på Helgøy i Ryfylke. Helgøy Skyssbåt tilbyr båtskyss, vakttjenester og sightseeingturer.

Nå søkjer vi etter lettmatros til «Helgøy Tind» som skal gå på fast kontrakt for Flor & Fjære. Vi har ledig to vikariat i 100 % stilling i perioden 1. mai til 30. september, med moglegheit for fast tilsetjing. Det er ein fordel med erfaring frå hurtigbåt eller passasjerbåt. Arbeidstad vil vera om bord på «Helgøy Tind» som går på fast kontrakt for Flor & Fjære i tillegg til enkelte sightseeingturer i Ryfylkebassenget.

Av andre oppgaver kan vi nevna;

 • registrering og håndtering av billettar
 • vedlikehald av båt og maskinar i henhold til vedlikeholdsprogram
 • handtering av kunder og passasjerer

Helgøy Skyssbåt tilbyr: gode ordningar og variert kvardag med ulike arbeidsoppgaver:

 • Gode arbeidsvilkår
 • Lønn etter tariff
 • Skiftordning: 1:1

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Godt humør og «stå på vilje»

Kvalifikasjonar:

 • IMO 50 sikkerhetskurs
 • Kurs i krise- og passasjerhåndtering
 • Gyldig helseattest

I tillegg vektlegg vi:

 • Relevant erfaring
 • Teknisk kompetanse
 • God fysisk helse
 • Geografisk tilknytning
 • Gode haldningar
 • Evne til å stå på når det trengs

Vi legg stor vekt på at våre kunder skal få ei unik oppleving når dei reiser med våre båter. Nøkkelen til dette er dei som arbeider om bord. Du vil bli ein del av eit team som er svært fleksible, og som strekkjer seg langt for at passasjerene skal få nyta Ryfylke – frå fjorden.
Vil du bli ein av oss? Send oss en søknad med en kortfatta CV, så tek vi kontakt.

Skipsfører hurtigbåt – fast stilling

Helgøy Skyssbåt er eit familiedrive skyssbåtfirma med mindre hurtigbåter. Vi har i dag seks båtar i størrelsen fra 12 passasjerer og opp til 147. Vi er 12 fast tilsette og held til på Helgøy i Ryfylke. Helgøy Skyssbåt tilbyr båtskyss, vakttjenester og sightseeingturar.

Nå søkjer vi etter skipsfører i 100 % fast stilling. Erfaring frå hurtigbåt eller passasjerbåt er ein fordel. Som skipsførar vil du få brei erfaring med fleire fartøy. Arbeidsoppgavene vil variera frå skipsførar på «Helgøy Glimt» som går i fast rute for Kolumbus, til skipsfører på mindre båter i charteroppdrag som er skreddersydde for kunden.

Som skipsfører vil du følgja dei rutiner, instruksar og prosedyrer som gjeld for fartøyet og rederiets sikkerhetsstyringssystem. Vi legg vekt på at tilsette tenkjer forebyggande sikkerhet i dei daglege arbeidsoppgavene om bord.

Vi søkjer ein pliktoppfyllende skipsfører som er løysingsorientert og med gode samarbeidsevner. Vi legg vekt på eit godt arbeidsmiljø, både fagleg og mellom kolleger.

Helgøy Skyssbåt tilbyr: gode ordningar og variert kvardag med ulike arbeidsoppgaver:

 • Gode arbeidsvilkår
 • Fast stilling
 • Lønn etter tariff
 • Skiftordning

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Godt humør og «stå på vilje»

Kvalifikasjoner:

 • Minimum D4 navigatørsertifikat
 • Videregående sikkerhetskurs
 • Oppgraderte sertifikater i henhold til STCW-konvensjonen av 1978.
 • Kurs i krise- og passasjerhåndtering
 • Gyldig helseattest
 • Hurtigbåtkvalifikasjonar.

I tilegg vektlegg vi:

 • Erfaring som fører av hurtigbåt
 • Teknisk kompetanse
 • God helse
 • Geografisk tilknytning
 • Gode haldninger
 • Evne til å stå på når det trengs

Arbeidstidsordning:

 • Skiftordning: 1:1 (14 dager på og 14 dager av + ferie)
 • Avløysningstad er Helgøy

Vi legg stor vekt på at våre kunder skal få ei unik oppleving når dei reiser med våre båter. Nøkkelen til dette er dei som arbeider om bord. Du vil bli ein del av eit team som er svært fleksible, og som strekkjer seg langt for at passasjerene skal få nyta Ryfylke – frå fjorden.
Vil du bli ein av oss? Send oss en søknad med en kortfatta CV, så tek vi kontakt.

Back To Top