Skip to content

Miljøsertifisert

Helgøy Skyssbåt er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Mål for arbeidet med klima og miljø

Helgøy Skyssbåt har følgende mål for miljøstyring;

 • Unngå utslipp av miljøskadelige stoffer, særskilt i det marine miljøet.
 • Redusere utslipp av skadelige klimagasser så langt det lar seg gjøre.
 • Øke gjenbruk av avfall gjennom sortering og gjenvinning.
 • Øke bevisstheten om klima og miljø i alle deler av driften, og motivere alle ansatte til samlet innsats for klima og miljø.

Tiltak

For å oppnå målene innenfor klima og miljø har Helgøy Skyssbåt følgende konkrete tiltak som vi jobber etter:

 • Investere i lettdrevne fartøy og miljøvennlige fremdriftssystemer som reduserer bruken av fossile drivstoff.
 • Kildesortering av avfall.
 • Risikovurdering av operasjoner, og klare rutiner for arbeidsoppgaver som medfører risiko for utslipp av farlige stoffer, spesielt med tanke på det marine miljøet.
  • Analyse av avvik, spesielt med tanke på årsaken til avviket. Herunder også bakenforliggende årsaker.
 • Kontinuerlig vurdering og evaluering av arbeidsoperasjoner med tanke på forbedringer.

  Forslag til forbedringer

  Navn og Etternavn:*

  E-post:*

  Telefon:*

  Forslag til forbedringer i arbeidet for klima og miljø:*

  Eg ynskjer å senda ei melding. Kopi av skjema vert sendt på e-post.

  Back To Top