Skip to content

Bestilling

Bestill reisen i god tid før avgang for å være garantert plass. Bestilling gjøres på www.helgoy.no. Vær nøye med å fylle ut riktig informasjon om de reisende. Alle reisedokumenter er personlige og kan ikke overdras til andre.

Ved bestilling på helgoy.no sendes reisedokumenter på e-post.

Grupperabatt gjelder kun ved kjøp hos helgoy.no. Vi gir 15 % rabatt på ordinær billettpris når minst 15 voksne reiser sammen, og løser felles billett. Rabattkode får man ved henvendelse til post@helgoy.no.

Fremmøte

Man er selv ansvarlig for å kontrollere at reisedokumenter stemmer, og at man har disse med seg for kontroll før ombordstigning.

Møt opp i god tid før avgang. Helgøy Skyssbåt refunderer ikke billetter ved for sent fremmøte.

Forsinkelse og kansellering

Helgøy Skyssbåt kan kansellere en reise dersom det skulle oppstå værforhold som gjør det utilrådelig å gjennomføre reisen, eller dersom andre uforutsette hendelser hos Helgøy Skyssbåt skulle oppstå. Dersom kansellering skyldes forhold hos oss vil billetter bli refundert, eller at man får ny billett til tilsvarende reise på neste ledige avgang.

Helgøy Skyssbåt kan kansellere en reise dersom uforutsette forhold, som f.eks. naturkatastrofe, arbeidskonflikt eller tilsvarende inntreffer, og gjør det vanskelig eller utilrådelig å avvikle reisen (force majeure). Kunden har ikke krav på tilbakebetaling dersom kansellering skyldes force majeure.

Endring eller avbestilling av bestilling

All endring av billetter må skje skriftlig til post@helgoy.no. Oppgi navn og bookingnummer.

Avbestilling for enkeltpersoner

  • utført før 48 timer til avgang – full refusjon av billett
  • utført etter 48 timer til avgang – ingen refusjon av billett

Avbestilling for grupper (ved grupperabatt)

  • utført før 10 dager i forveien – full refusjon av billetter
  • utført før 5 dager i forveien – 50 % refusjon av billetter
  • utført etter 5 dager i forveien – ingen refusjon av billett

Etter mottatt kansellering på e-post vil Helgøy Skyssbåt kvittere at kansellering er mottatt og vurdert.

Særskilte behov

Våre båter er universelt utformet, med plass til et begrenset antall rullestoler.

For andre særskilte behov, ber vi om å bli kontaktet om dette før bestilling.

Kjæledyr

Vi tillater dyr om bord. Vi ber likevel om at man tar hensyn til andre passasjerer. Om nødvendig kan man bli bedt om at kjæledyr som f. eks. hund plasseres ute på dekk for å unngå at de som evt. er allergiske mot dyr eller redd for dyr blir nevneverdig plaget. Akterdekk er overbygget, og skjermet for vær og vind.

Medisinske forhold

Man er selv ansvarlig for å vurdere turen og sikre at man er skikket til å delta. Det er svært viktig at man informerer Helgøy Skyssbåt, skriftlig før man bestiller, om enhver fysisk eller mental tilstand som man måtte ha og som krever spesifikk medisinering eller spesialutstyr. Man er selv ansvarlig for at slike medisiner og utstyr er tatt med og tilgjengelig på turen.

Forsikring

De reisende er selv ansvarlige for reiseforsikring.

Klage

Dersom den reisende mener det er mangler ved reisen, plikter den reisende å rette eventuell klage til Helgøy Skyssbåt skriftlig, og så snart som mulig etter reisen.

Eventuell klage sendes skriftlig til post@helgoy.no, eller pr. brev senest 2 måneder etter reisen. Kopi av billett eller annen relevant informasjon legges ved.

Personvern

Ved bestilling av billetter på www.helgoy.no vil ikke personopplysninger og kortdata bli lagret. Disse brukes kun til administrasjon av bestilling og betaling. E-postadresser benyttes ikke til markedsføring uten at dette er godkjent av kunde.

Ansvarlig

Helgøy Skyssbåt AS (org. nr. 983539963) er ansvarlig for transaksjoner gjort gjennom denne bookingsiden.

Vi ønsker deg en riktig god og trygg tur!

Med vennlig hilsen
Helgøy Skyssbåt AS

Back To Top