Skip to content

Firmatur

Vurderer du og dine kollegaer ein tur for alle ansatte? Eller kanskje vil Dykk imponera kundane Dykkar? Vi kan ta…

Bryllup

Det har gått mange brudefølgjer over fjordane i Ryfylke. Og vi veit ikkje noko vakrare enn å skyssa brudeparet med…

Sightseeing

Kvart år seglar vi over 100.000 nautiske mil gjennom Ryfylke sin skjærgard. Vi er kjent i kvar ein krok, og…

Båtskyss

Vi tilbyr alle typer persontransport på sjøen. Anten det er kort eller langt har vi fartøy og mannskap som er…

Vakttjenestar

Treng du båt i forbindelse med vaktoppdrag eller liknande. Vi har lang erfaring med vakttjeneste, og står til tjeneste på…

Mannskapsskifte

Vi har lang erfaring med bording og mannskapsskifte både på skip og rigg. Vi har båtar som er spesialtilpassa til…

Back To Top